Trang tin - Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong đấu tranh phòng, chống tội phạm năm 2017

Hôm nay, ngày 23/11/2017              Trang chủTruyền thống | Điểm danh HS | Thời khóa biểu  |CẨM NANG TUYỂN SINH   | Thư viện ảnh | Góp ý |  

học để biết, học để làm việc, học để làm người, học để chung sống với nhau (quan điểm giáo dục của UNESCO)

Tin tức  
Tin nội bộ (20/4/2017)
  Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong đấu tranh phòng, chống tội phạm năm 2017
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THPT ĐẠI NGÃI

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 62/KH-THPTĐN

Đại Ngãi, ngày 22 tháng 3 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Phát động phong trào thi đua trong đấu tranh phòng, chống tội phạm năm 2017

            Căn cứ kế hoạch số 457/KH-SGDĐT ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng về việc phát động phong trào thi đua trong đấu tranh phòng, chống tội phạm năm 2017,

            Trường THPT Đại Ngãi xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua trong đấu tranh phòng, chống tội phạm năm 2017 như sau:

            I. Mục đích, yêu cầu

            - Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; quan tâm triển khai thực hiện các chủ trương, kế hoạch của ngành đối với công tác này.

            - Tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

            - Triển khai, tuyên truyền thực hiện phong trào một cách sâu rộng, hiệu quả, kéo giảm tội phạm, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giảm tai nạn giao thông, đảm bảo an ninh trường học.

            II. Nội dung thực hiện

            - Tiếp tục chỉ đạo triển khai, quán triệt thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản có liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm:

            + Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới”.

            + Kết luận số 86Kl/TW ngày 05/11/2010 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 14/10/2016 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tăng cường công tác lãnh đạo đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới”.

            + Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”.

            + Chỉ thị số 18/CT-TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”.

            + Chỉ thị số 09/CT-TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới”.

            + Nghị quyết số 37-NQ/QH13 ngày 23/01/2012 của Quốc hội về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

- Tiếp tục phối hợp với cơ quan công an thị trấn Đại Ngãi và công an các xã có học sinh theo học như Hậu Thạnh, Long Đức, Phú Hữu, An Mỹ, An Thạnh I xây dựng quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trong trường học theo quy định tại Quy chế phối hợp số 03/QCPH/CAT-SGDĐT ngày 24/3/2016 giữa Công an tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo; công văn số 578/SGDĐT-GDTrH ngày 31/3/2016 về việc triển khai Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT/BGDĐT-BCA ngày 28/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an trong việc quy định rõ trách nhiệm của Công an thị trấn Đại Ngãi, trách nhiệm của trường THPT Đại Ngãi nhằm thực hiện công tác thi đua đấu tranh phòng chống tội phạm.

- Trường THPT Đại Ngãi yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tích cực công tác phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội.

- Thời gian thực hiện phong trào thi đua từ ngày ban hành kế hoạch đến hết ngày 31/12/2017.

III. Tổ chức thực hiện

Trường THPT Đại Ngãi tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, công an thị trấn Đại Ngãi và các xã vùng lân cận để thực hiện phong trào thi đua trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội LH Thanh niên, Tổ Giám thị, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn nâng cao ý thức về đấu tranh phòng, chống tội phạm và các tệ nạn ma túy, tệ nạn xã hội xảy ra trong và ngoài trường học.

            Trên đây là kế hoạch phát động phong trào thi đua trong đấu tranh phòng, chống tội phạm năm 2017 của trường THPT Đại Ngãi. Trường THPT Đại Ngãi đề nghị tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh thực hiện tốt tinh thần nội dung kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì liên hệ lãnh đạo  nhà trường, trưởng các bộ phận để phối hợp giải quyết.

                                                                                                KT. HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Sở Giáo dục và Đào tạo (để b/c);                                                                                     (Đã ký)

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh;

- Website trường;

- Lưu: VT.

                                                                                                  Nguyễn Xuân Đào

                                                                                               

 

 
Các tin tức khác...

 
Tin tức mới
 Kế hoạch CCHC 2016 (8/11/2016)
 ĐH Cần Thơ công bố môn tuyển sinh theo ngành năm 2015 (13/10/2014)
 Tư vấn sức khỏe sinh sản vị thành niên (28/11/2011)
 Đại hội đại biểu Đoàn trường THPT Đại Ngãi (12/10/2011)
 Kế hoạch tháng 9/2014 (27/8/2014)
 
Tin cũ hơn
 THÔNG BÁO THU HỒ SƠ DỰ THI THPT VÀ CAO ĐẲNG ĐẠI HỌC NĂM 2017 (8/4/2017)
 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ TIẾP NHẬN, NHẬP LIỆU THI THPT QUỐC GIA 2017 (7/4/2017)
 TỔ CHỨC LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH 2017 (7/4/2017)
 LỊCH TUẦN TỪ NGÀY 03/4/2017 ĐẾN NGÀY 09/04/2017 (3/4/2017)
 LỊCH TUẦN TỪ NGÀY 27/03/2017 ĐẾN NGÀY 01/04/2017 (27/3/2017)
 THÔNG BÁO HỌC SINH NHẬN TIỀN HỖ TRỢ HỌC TẬP NĂM 2014-2015, 2015-2016 (27/3/2017)
 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 20/03/2017 ĐẾN NGÀY 26/03/2017 (21/3/2017)
 Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi năm 2017 (8/3/2017)
 Danh sách lãnh đạo, thư ký, giám thị, giám khảo, bảo vệ, phục vụ Ban coi và chấm thi NPT khóa ngày 04/03/2017 (1/3/2017)
 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 27/02/2017 ĐẾN 05/03/2017 (28/2/2017)
 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 16/01/2017 ĐẾN NGÀY 22/01/2017 (16/1/2017)
 Lịch công tác từ ngày 09/01/2017 đến 15/01/2017 (9/1/2017)
 Lịch công tác từ ngày 02/01/2017 đến 08/01/2017 (2/1/2017)
 Lịch công tác từ ngày 19/12/2016 đến 25/12/2016 (17/12/2016)
 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 05/12/2016 ĐẾN NGÀY 11/12/2016 (5/12/2016)
 Lịch công tác tuần từ ngày 28/11/2016 đến 04/12/2016 (29/11/2016)
 Kinh nghiệm dạy “Khảo sát hàm số, HS lũy thừa, HS mũ-HS lôgarit” thi THPT quốc gia (24/11/2016)
 Thông báo học sinh trúng tuyển Đại học 2016 về nhận giấy khen và tiền thưởng (18/11/2016)
 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 14/11/2016 ĐẾN NGÀY 20/11/2016 (13/11/2016)
 Lịch công tác từ ngày 31/10/2016 đến 06/11/2016 (1/11/2016)
 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 24/10/2016 ĐẾN NGÀY 30/10/2017 (24/10/2016)
 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 17/10/2016 ĐẾN NGÀY 23/10/2017 (17/10/2016)
 THÔNG BÁO CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM 2015 - 2016 (12/10/2016)
 Thông báo nhận Bằng tốt nghiệp THPT năm 2015 và các năm trước đây (9/10/2016)
 Lịch công tác từ ngày 10/10/2016 đến 16/10/2016 (9/10/2016)
 Phương án thi THPT Quốc gia năm 2017 (1/10/2016)
 Kế hoạch tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016 (29/9/2016)
 CÁC EM TỐT NGHIỆP NĂM 2016 XEM THÔNG TIN ĐỂ IN BẰNG TN (12/9/2016)
 Lễ Khai Giảng Năm Học Mới 2016-2017 (7/9/2016)
 Lịch công tác tuần từ ngày 29/8/2016 đến 04/9/2016 (29/8/2016)
 Dữ liệu về Học sinh

Mẫu đồng phục Học sinh

Công khai    

Hội trường

Mạnh Thường Quân

Chế độ chính sách  

Danh sách lớp  

Học bổng, phần thưởng

Kết quả Tốt nghiệp THPT

Phiếu điểm

 Webmail, đăng nhập

 Liên kết nhanh
 Website  giáo dục

 

 Bộ GD&ĐT 
 Sở GD&ĐT Sóc Trăng  
 Trường CĐSP S.Trăng
 Trường CĐCĐ S.Trăng
 Trường Hoàng Diêu
 Trường Chuyên NTMK
 Trường Kế Sách
 Trường Trần Văn Bảy
 Trường Mỹ Xuyên
 Trường Huỳnh H Nghĩa
 Trường Văn Ngọc Chính
 Trường Lê Lợi
 Trường Lương Định Của
 Trường Lê Văn Tám
 Trường Phan Văn Hùng
 Trường Lê Hồng Phong
 Thư viện giáo án điện tử
 

 

Copyright © 2012 Trường THPT Đại Ngãi

Địa chỉ: ấp Ngãi Hội II, thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

Email: thptdaingai@soctrang.edu.vn

Điện thoại: 079.3858.012