Trang tin - Kế hoạch quản lý cơ sở vật chất nhà trường năm học 2011-2012

Hôm nay, ngày 23/11/2017              Trang chủTruyền thống | Điểm danh HS | Thời khóa biểu  |CẨM NANG TUYỂN SINH   | Thư viện ảnh | Góp ý |  

học để biết, học để làm việc, học để làm người, học để chung sống với nhau (quan điểm giáo dục của UNESCO)

Tin tức  
Tin nội bộ (23/8/2011)
  Kế hoạch quản lý cơ sở vật chất nhà trường năm học 2011-2012
 

 

SỞ GD - ĐT SÓC TRĂNG                                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT ĐẠI NGÃI                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  97/KH-THPTĐN                                         Đại Ngãi, ngày 03  tháng 8  năm 2011

KẾ HOẠCH

QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT NHÀ TRƯỜNG

 


Căn cứ điều lệ Trường trung học cơ sở, Trường trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Quyết định số: 07/2007/QĐ- BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT về việc phát động phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" trong các trường phổ thông giai đoạn 2008 - 2013.

Căn cứ QĐ số 7475/BGDĐT - GDTrH V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH 2008 - 2009.

Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ năm học của Sở Giáo dục - Đào tạo Sóc Trăng.

Căn cứ tình hình cơ sở vật chất hiện tại của Trường THPT Đại Ngãi.

Hiệu trưởng trường THPT Đại Ngãi lập kế hoạch quản lí cơ sở vật chất năm học 2011 - 2012 như sau:

I. Tình hình chung:

1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm của Sở Giáo dục - Đào tạo trong việc xây dựng cơ sở vật chất nhà trường theo hướng kiên cố hóa và chuẩn hóa trường lớp.

- Sự hỗ trợ nhiệt tình của chính quyền địa phương trong việc tìm nguồn lực để phát triển trường lớp.

- Sự quan tâm của xã hội trong công tác giáo dục thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội cha mẹ học sinh và nhà trường.

- Hiện tại trường có đủ thiết bị thiết yếu phục vụ cho công tác giảng dạy cũng như bảo quản tài sản chung của nhà trường, tài sản của giáo viên, học sinh như: trường có tường rào, cổng trường kiên cố, có đủ bàn ghế, bảng viết, có đủ đèn và hệ thống điện phục vụ tốt cho công tác giảng dạy; có nhà để xe cho giáo viên và học sinh. Bên cạnh đó học sinh của trường có ý thức tốt trong việc bảo quản tài sản chung.

2. Khó khăn:

- Trang thiết bị giảng dạy thiếu và kém chất lượng làm ảnh hưởng đến chất lượng dạy học.

- Trường chưa có phòng thí nghiệm đạt chuẩn nên việc thực hành sau giờ lý thuyết còn rất hạn chế.

-Thư viện trường chưa có phòng đọc cho học sinh; lượng sách tham khảo còn thiếu.

- Sân chơi, bãi tập của trường nhỏ hẹp làm ảnh hưởng đến chất lượng dạy các môn Giáo dục quốc phòng - An ninh và Thể dục cũng như các hoạt động ngoài giờ lên lớp khác.

II. Mục tiêu:

1. Mục tiêu chung:

- Kiểm tra tu bổ, sửa chữa và mua sắm thường xuyên các thiết bị đáp ứng mọi hoạt động trong công tác giảng dạy.

- Góp phần thực hiện đổi mới phương pháp học tập, nâng cao chất lượng giáo dục của trường.

- Tăng cường sự quản lý nhằm đảm bảo sử dụng có hiệu quả tài sản hiện có cũng như bảo quản, sửa chữa tài sản kịp thời phục vụ công tác giảng dạy, tránh thất thoát, lãng phí tài sản của nhà trường.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Huy động các nguồn kinh phí để nâng cấp sân trường phục vụ công tác giảng dạy và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Từng bước tạo dựng một ngôi trường xanh sạch đẹp và an toàn.

- Đầu tư tốt công nghệ thông tin như máy chiếu Projector, máy tính xách tay, mạng internet, mạng wireless phục vụ công tác giảng dạy.

- Sử dụng phần mềm VEMIS, PEMIS và các phần mềm quản lý khác nhằm nâng cao hiệu quả quản lý. Viết mới phần mềm quản lý Đoàn viên, Hội viên.

- Đề nghị với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo xin cấp thêm 01 phòng máy vi tính mới phục vụ công tác dạy và học của trường.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện, khuyến khích giáo viên, học sinh đến thư viện đọc sách.

III. Biện pháp:

- Đầu năm học phó hiệu trưởng phụ trách cơ sở vật chất phối hợp với tổ trưởng chuyên môn,  Đoàn Thanh niên, Công Đoàn, cán bộ thư viện, kế toán, giáo viên kiêm nhiệm (GVKN) của trường lập kế hoạch sử dụng, phát triển và bảo quản cơ sở vật chất của trường trong năm học sau đó trình lên Hiệu trưởng phê duyệt.

- Sau khi Hiệu trưởng phê duyệt, kế hoạch phải được thông qua Hội đồng sư phạm nhà trường để các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện đúng và tốt nhiệm vụ của mình.

- Phó hiệu trưởng cơ sở vật chất có trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch và đề xuất với hiệu trưởng những vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa trong quá trình thực hiện.

- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn tăng cường giáo dục ý thức giữ gìn tài sản chung của trường, lớp bằng nhiều hình thức như: trong các buổi sinh hoạt đầu tuần, sinh hoạt chủ nhiệm, các hoạt động ngoại khóa, các phong trào, các buổi sinh hoạt của Đoàn Thanh niên...

- Các tổ chuyên môn có thiết bị dạy học như Lý-Tin-Công Nghệ, Hóa, Sinh-Thể Dục-GDQPAN... phải có sổ theo dõi thiết bị, sổ mượn. Định kỳ hàng tháng có kiểm tra đánh giá việc sử dụng thiết bị dạy học trong giảng dạy.

IV. Kế hoạch chi tiết năm học 2011-2012:

Tháng

Nội dung công việc

Người phụ trách

8/2011

- Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ năm học mới, (kiểm tra chất lượng bàn ghế của học sinh, giáo viên) qua đó đề xuất với hiệu trưởng sửa chữa các tài sản bị hư hỏng.

- Trồng cây xanh gây bóng mát ở sân trường

 

- Tổng vệ sinh khu vực, khuôn viên trường học, phòng học, khu vực xung quanh trường.

 

- Kiểm tra, sửa chữa, lắp đặt lại các hệ thống điện, đèn, quạt...

- Thuê mướn nhân công thực hiện thường xuyên việc quét dọn khu vực vệ sinh của học sinh, giáo viên.

- Hợp đồng với các cơ sở cung cấp nước uống cho học sinh.

 

- Nâng cấp sân trường

 

 

- Phối hợp với Công Đoàn kiểm tra thường xuyên và định kỳ về an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường trong hoạt động của Căn tin.

- P.HT, GVKN, Đoàn TN.

 

 

- Chi Đoàn GV (lập kế hoạch chi tiết).

- Đoàn TN (lập kế hoạch lao động đầu năm).

- P.HT, GVKN.

 

- Tổ trưởng tổ Văn phòng

 

- Tổ trưởng tổ Văn phòng

 

- P.HT (lên kế hoạch), Công Đoàn, Đoàn TN.

- P.HT, Công đoàn, Căn tin.

 

9/2011

- Thống kê số thiết bị giảng, đề xuất tăng cường các thiết bị, dụng cụ giảng dạy mới.

 

- Tạo cơ sở dữ liệu quản lý thiết bị, thư viện bằng phần mềm VEMIS.

 

- Tạo cơ sở dữ liệu quản lý học sinh bằng phần mềm VEMIS và VIETSHOOL.

- Viết chương trình quản lý Đoàn viên.

 

- Theo dõi việc bảo quản, giao nhận thiết bị giảng dạy, thường xuyên kiểm tra công tác thư viện, thiết bị về sổ sách, về bảo quản thiết bị (thực hiện đúng quy định nhà trường).

 

- Tổ trưởng chuyên môn, cán bộ phụ trách thư viện.

- Tổ Vật lý-Tin học-Công nghệ.

 

- Tổ Vật lý-Tin học-Công nghệ.

- Cô Huỳnh Thị Thanh Thảo

- P.HT, GVKN, giáo viên phụ trách thiết bị, thư viện, giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm.

 

10/2011

- Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ Hội thi Khéo tay làm bếp chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.

- Quản lý sổ sách, tình trạng cơ sở vật chất nhà trường.

- Thường xuyên quét dọn, tổng vệ sinh trường lớp.

- P.HT, Đoàn TN, Công đoàn, giáo viên.

11/2011

- Tổng vệ sinh trường lớp.

- Giáo dục học sinh ý thức giữa gìn nhà trường thông qua các giờ sinh hoạt chủ nhiệm, sinh hoạt đoàn, sinh hoạt đầu tuần.

 P.HT, Đoàn TN, Công đoàn, giáo viên.

12/2011

- Lập kế hoạch phân công kiểm kê tài sản năm học 2011 - 2012.

 

 

 

- Kiểm kê tài sản tăng giảm trong năm.

 

 

- Tuyên truyền giáo dục tư tưởng học sinh ý thức gi gìn tài sản, có tinh thần tiết kiệm thông qua các giờ sinh hoạt chủ nhiệm, sinh hoạt đoàn, sinh hoạt đầu tuần.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi học kì I.

- P.HT, Đoàn TN, Công đoàn, giáo viên, thư viện, kế toán trường.

 

- P.HT, Công Đoàn, Đoàn TN, giáo viên được phân công.

- Đoàn TN, GVCN

 

 

 

- P.HT, Tổ trưởng tổ Văn phòng, GVKN.

1/2012

- Theo dõi việc sử dụng đồ dùng, thiết bị giảng dạy của giáo viên.

 

 

 

- Vệ sinh trường lớp, khuôn viên trường học, kiểm tra lại cơ sở vật chất của trường trước khi nghỉ Tết Nguyên đán.

 

- Phân công trực ban, giữ gìn, bảo quản tài sản nhà trường trong thời gian nghỉ Tết.

- Báo cáo tài sản tăng, giảm về Sở Giáo dục - Đào tạo.

- Theo dõi tình hình cảnh quan môi trường (phát huy phong trào Đoàn viên tình nguyện làm vệ sinh sân trường).

 - P.HT, tổ trưởng, thư viện.

 

 

 

- Đoàn TN lập kế hoạch lao động.

 

 

- Tổ an ninh và bảo vệ.

- P.HT

 

- P.HT, Đoàn TN

2/2012

- Thường xuyên giám sát tình hình tài sản trong nhà trường, sửa chữa tài sản hư hỏng, đảm bảo việc học của học sinh được tốt.

 

- Chỉ đạo tổng vệ sinh trường lớp, chăm sóc và trồng cây xanh.

- P.HT, Đoàn TN, Công đoàn, GVKN, thư viện, kế toán trường.

- Đoàn TN, GVKN

3/2012

- Theo dõi tình hình cảnh quan môi trường (phát huy phong trào đội học sinh tình nguyện tổng vệ sinh trường lớp).

 

- Chuẩn bị Hội trại 26/3

- Đoàn TN

 

 

 

- P.HT, Đoàn TN (lập kế hoạch), Công đoàn, GV, GVCN.

4/2012

- Kiểm tra tình hình bàn ghế chuẩn bị kỳ thi học kỳ II.

- Kiểm tra thiết bị dạy học (quan sát, trao đổi với cán bộ phụ trách thiết bị).

- Kiểm tra thư viện (việc sắp xếp, bố trí, trang trí, vệ sinh, sổ sách, bảo quản, phân loại, tinh thần thái độ làm việc,...)

 

- P.HT, Đoàn TN, GVKN.

- P.HT, tổ trưởng CM.

- P.HT, Công Đoàn, thư viện.

5/2012

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, khuôn viên nhà trường phục vụ cho việc mở Hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

- Tổng vệ sinh trường học, theo dõi và sửa chữa bàn ghế, hệ thống điện, đèn, quạt.

- Khơi thông cống rãnh, chống ngập vào mùa mưa.

- Chỉ đạo tổng vệ sinh trường lớp, chăm sóc cây xanh.

- Vận động học sinh tặng lại SGK cho thư viện (cho học sinh nghèo năm học mới).

- P.HT, Đoàn TN, Công đoàn, Hội cha mẹ HS.

- P.HT, Đoàn TN, GVKN.

- GVKN, nhân viên bảo vệ.

- Đoàn TN, GVKN.

 

- Công Đoàn, Đoàn TN, GVCN.

6/2012

- Thi TN THPT

 

 

 

- Sắp xếp lại phòng học, bàn ghế chuẩn bị cho việc bồi dưỡng học sinh yếu kém, học sinh thi lại.

- Thường xuyên vệ sinh trường lớp, chăm sóc cây xanh.

- P.HT, Tổ trưởng tổ Văn Phòng, Đoàn TN, GVKN chuẩn bị CSVC cho kỳ thi.

- P.HT, Đoàn TN.

 

- Đoàn TN, GVKN.

7/2012

- Chuẩn bị csvc cho thi lại

 

 

 

- Thống kê lại tình hình cơ sở vật chất, hiện trạng, số lượng chuẩn bị cho việc tuyển sinh, sắp lớp cho năm học mới.

- Lập kế hoạch mua sắm tài sản mới, sửa chữa tài sản hiện có phục vụ cho năm học mới.

- P.HT, Đoàn TN, Tổ trưởng tổ Văn Phòng.

 

- P.HT, Đoàn TN, GVKN.

 

- P.HT, Tổ trưởng chuyên môn, thư viện, kế toán.

Trên đây là kế hoạch bảo quản và phát triển cơ sở vật chất của trường trong năm học 2011-2012, đề nghị tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện tốt kế hoạch đề ra nhằm sử dụng tài sản nhà trường đạt hiệu quả cao nhất.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

NGUYỄN PHƯỚC BEO

 

* Nơi nhận:

- Sở Giáo dục và Đào tạo (để báo cáo);

- Hiệu trưởng (để báo cáo);

- Tổ chuyên môn (để thực hiện);

- Công đoàn, Đoàn thanh niên (để phối hợp);

- Website trường; 

- Lưu: VT.

Tác giả: BBT
 
Các tin tức khác...

 
Tin tức mới
 Kế hoạch CCHC 2016 (8/11/2016)
 ĐH Cần Thơ công bố môn tuyển sinh theo ngành năm 2015 (13/10/2014)
 Tư vấn sức khỏe sinh sản vị thành niên (28/11/2011)
 Đại hội đại biểu Đoàn trường THPT Đại Ngãi (12/10/2011)
 Kế hoạch tháng 9/2014 (27/8/2014)
 
Tin cũ hơn
 Thông báo về việc đăng kí thi nâng ngạch Giáo viên Trung học cao cấp (16/8/2011)
 Tập huấn chuyên môn và nghiệp vụ (15/8/2011)
 Kế hoạch Bồi dưỡng HS giỏi năm học 2011 - 2012 (15/8/2011)
 Danh sách học sinh đỗ nguyện vọng 1 trường Đại học Cần Thơ (Năm 2011) (10/8/2011)
 Kế hoạch khai giảng năm học 2011 - 2012 (10/8/2011)
 Thời khóa biểu lớp 12 (ngoại khóa) (8/8/2011)
 Thời khóa biểu lớp 12 (chính khóa) (2/8/2011)
 Kế hoạch kiểm tra đầu vào cho HS khối 10 (26/7/2011)
 Thông báo mời họp Hội đồng sư phạm (25/7/2011)
 Thông báo mời họp Chi bộ (25/7/2011)
 Thông báo mời đấu thầu căn tin (11/7/2011)
 Dự kiến danh sách cán bộ, Giáo viên tham gia coi, chấm thi nghề phổ thông, khóa ngày 20/7/2011 (11/7/2011)
 Thông báo về việc tổ chức thi Nghề phổ thông (11/7/2011)
 Danh sách biên chế các lớp 12 năm học 2011 - 2012 (4/7/2011)
 Kết quả kiểm tra lại năm học 2010 - 2011 (1/7/2011)
 Hướng dẫn về việc miễn giảm học phí năm học 2011 - 2012 theo Nghị định 49 của Chính phủ (30/6/2011)
 Thông báo về việc phát hành hồ sơ tuyển sinh lớp 10 năm học 2011-2012 (20/6/2011)
 Thông báo về việc nhận phiếu dự thi tuyển sinh Cao đẳng - Đại học năm 2011 (15/6/2011)
 Thông báo mời họp (13/6/2011)
 Thông báo Họp khẩn (28/5/2011)
 Kế hoạch tổ chức lễ "Tri ân và Trưởng thành" cho Học sinh lớp 12 năm 2011 (6/5/2011)
 Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng kí thi Tốt nghiệp THPT (25/4/2011)
 Lịch Kiểm tra Học kì II, khối 10 và 11 (18/4/2011)
 Làm giấy Chứng minh Nhân dân cho học sinh (7/4/2011)
 Lịch kiểm tra Học kì II, Khối 12 năm học 2010- 2011 (21/3/2011)
 Lịch làm việc Học kì II, năm học 2010 - 2011 (21/3/2011)
 Kế hoạch tháng 10/2011 (8/10/2011)
 Mời họp Hội đồng tuyển sinh lớp 10 năm học 2013-2014 (29/7/2013)
 Kế hoạch Tư vấn chăm sóc Sức khỏe sinh sản vị thành niên năm học 2012-2013 (10/12/2012)
 THÔNG BÁO HỌC SINH TRÚNG TUYỂN NV1 VỀ NHẬN TIỀN THƯỞNG NĂM HỌC 2015 - 2016 (23/9/2015)
 Dữ liệu về Học sinh

Mẫu đồng phục Học sinh

Công khai    

Hội trường

Mạnh Thường Quân

Chế độ chính sách  

Danh sách lớp  

Học bổng, phần thưởng

Kết quả Tốt nghiệp THPT

Phiếu điểm

 Webmail, đăng nhập

 Liên kết nhanh
 Website  giáo dục

 

 Bộ GD&ĐT 
 Sở GD&ĐT Sóc Trăng  
 Trường CĐSP S.Trăng
 Trường CĐCĐ S.Trăng
 Trường Hoàng Diêu
 Trường Chuyên NTMK
 Trường Kế Sách
 Trường Trần Văn Bảy
 Trường Mỹ Xuyên
 Trường Huỳnh H Nghĩa
 Trường Văn Ngọc Chính
 Trường Lê Lợi
 Trường Lương Định Của
 Trường Lê Văn Tám
 Trường Phan Văn Hùng
 Trường Lê Hồng Phong
 Thư viện giáo án điện tử
 

 

Copyright © 2012 Trường THPT Đại Ngãi

Địa chỉ: ấp Ngãi Hội II, thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

Email: thptdaingai@soctrang.edu.vn

Điện thoại: 079.3858.012